Hà Nội yêu cầu chấm dứt ngay việc cho thuê, mượn nhà đất công

15/11/2017 11:45

UBND TP. Hà Nội vừa yêu cầu các đơn vị trực thuộc phải chấm dứt ngay việc cho thuê, cho mượn, hợp tác, liên doanh, liên kết không đúng quy định với những cơ sở nhà, đất được giao quản lý, sử dụng.

Các đơn vị trực thuộc được yêu cầu phải thực hiện nghiêm Quyết định số 86/2010/QĐ-TTg ngày 22/12/2010 về quy chế tài chính khi di dời các cơ sở gây ô nhiễm môi trường và theo quy hoạch xây dựng đô thị. Đồng thời, thực hiện theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng về việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất do nhà nước sở hữu.

Ngoài ra, thành phố cũng yêu cầu các đơn vị phải nộp toàn bộ số tiền thu được từ các hoạt động cho thuê, cho mượn, hợp tác, liên doanh, liên kết vào ngân sách nhà nước.

nhà đất công
TP. Hà Nội cũng yêu cầu khai thác hiệu quả quỹ nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước

UBND thành phố chỉ đạo các đơn vị phải tạm dừng các thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất và bán tài sản trên đất khi thực hiện Quyết định số 86/2010/QĐ-TTg và Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg trên địa bàn như Thủ tướng đã chỉ đạo hồi tháng 3/2017.

Trong khi chờ Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg có hiệu lực, những trường hợp làm thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất, bán tài sản đang làm theo Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg sẽ làm theo Khoản 2, Mục 4 Thông báo số 440/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ ngày 19/9/2017.

Cùng với đó, Chủ tịch UBND thành phố cũng chỉ đạo cần khai thác một cách hiệu quả quỹ nhà, đất mà nhà nước sở hữu; đảm bảo việc sử dụng, quản lý nhà, đất mà nhà nước sở hữu và di dời những cơ sở tập trung đông người trong đô thị, cơ sở gây ô nhiễm hiệu quả dựa trên nguyên tắc công khai, minh bạch, tránh làm thất thoát tài sản nhà nước.

(Theo Vneconomy) 

bình luận

Facebook
Google +

Tin rao liên quan

BĐS bán
BĐS cho thuê
Tin đã lưu